הסכם מייסדים – נקודות שחשוב לכלול בהסכם והסכם מייסדים לדוגמא

הסכם מייסדים הוא מסמך מכריע המתאר את התנאים וההגבלות בקרב מייסדי סטארטאפ. הוא משמש כמפת דרכים לאופן הפעולה של החברה ומספק מסגרת ברורה לקבלת החלטות, חלוקת הון ויישוב סכסוכים.

אחת הסיבות העיקריות לכך שהסכם מייסדים חשוב הוא שהוא עוזר למנוע סכסוכים פוטנציאליים ואי הבנות בין המייסדים. על ידי הגדרה ברורה של התפקידים והאחריות של כל מייסד, כמו גם תהליך קבלת החלטות חשובות, ההסכם מבסס בסיס איתן להצלחת החברה בעתיד.

בנוסף, הסכם מייסדים חיוני בקביעת אופן חלוקת ההון העצמי בין המייסדים. זה כולל לא רק את ההקצאה הראשונית של המניות אלא גם את לוח ההבשלה, המתאר מתי וכיצד ירווחו מניות המייסדים לאורך זמן. זה מבטיח שכל המייסדים מקבלים תמריץ להישאר מחויבים לצמיחת החברה ולהצלחתה ארוכת הטווח.

יתר על כן, להסכם המייסדים תפקיד מכריע בהגנה על הקניין הרוחני של החברה. הוא קובע זכויות בעלות ברורות והוראות סודיות, ומבטיח שהרעיונות החדשניים והסודות המסחריים של הסטארט-אפ נשמרים.

במקרה שמייסד מחליט לעזוב את החברה, הסכם המייסדים מתייחס גם לאסטרטגיית היציאה. הוא מתאר כיצד יטופלו מניותיו של המייסד העוזב, בין אם יקנו חזרה על ידי החברה או יחולקו בין המייסדים הנותרים.

לבסוף, הסכם מייסדים נדרש לרוב על ידי משקיעים ומאיצים כאשר בוחנים הזדמנויות מימון או שותפות. זה מוכיח שלמייסדים יש הבנה ברורה של התפקידים והאחריות שלהם, ומספק ביטחון למשקיעים פוטנציאליים שהחברה בנויה היטב ויש לה תוכנית לצמיחה עתידית.

רכיבי מפתח שיש לכלול בהסכם מייסדים

חלוקת הון עצמי: אחד המרכיבים החשובים ביותר שיש לכלול בהסכם מייסדים הוא הקצאה וחלוקת ההון העצמי בין המייסדים. סעיף זה צריך לתאר את חלוקת ההון הראשונית, תוך התחשבות בתרומות, הכישורים והניסיון של כל מייסד. יש חשיבות מכרעת לביסוס שיטה הוגנת ושקופה לחלוקת הון עצמי, שכן היא מהווה את הבסיס למבנה הבעלות בחברה. בנוסף, ההסכם צריך להתייחס ללוח הזמנים של ההבשלה, הקובע מתי וכיצד ירווחו מניות המייסדים לאורך זמן, כדי להבטיח שכל הצדדים מחויבים להצלחת החברה בטווח הארוך.

תהליכי קבלת החלטות: תהליכי קבלת החלטות ברורים ויעילים חיוניים לתפעול חלק של סטארטאפ. הסכם המייסדים צריך לפרט כיצד יתקבלו החלטות מרכזיות, כגון כיוון אסטרטגי, העסקת אנשי מפתח והתקשרות בשותפויות או חוזים. יש לציין למי הסמכות לקבל החלטות אלו והאם נדרשת הסכמה פה אחד או הצבעת רוב. הגדרת תהליכים אלו מראש מסייעת למנוע קונפליקטים ומבטיחה קבלת החלטות חשובות לטובת החברה.

הגדרת תפקידים ואחריות: הגדרת התפקידים והאחריות של כל מייסד חיונית לעבודת צוות יעילה ולתפעול יעיל של הסטארט-אפ. סעיף זה בהסכם המייסדים צריך לפרט את החובות והחובות הספציפיות של כל מייסד, תוך הבהרת מי אחראי לאילו תחומי העסק. זה עוזר למנוע חופפות אחריות ומבטיח שהמומחיות של כל מייסד מנוצלת ביעילות. בנוסף, רצוי לכלול הוראות לחלוקה מחדש של תפקידים במקרה של עזיבה של מייסד או שינוי בנסיבות.

החלטה על חלוקת הון עצמי: מי מקבל מה?

ההחלטה כיצד לחלק את ההון העצמי בין המייסדים היא היבט מכריע בהסכם מייסדים. חשוב לשקול היטב את התרומות, הכישורים והניסיון של כל מייסד על מנת לקבוע את חלקו ההוגן בבעלותו בחברה. יש לגשת לתהליך זה בשקיפות ובתקשורת פתוחה כדי להבטיח שכל הצדדים ירגישו מוערכים ומרוצים מהקצאת ההון שלהם.

גישה נפוצה אחת לחלוקת הון היא הקצאה מבוססת אחוזים, כאשר לכל מייסד מוקצה אחוז מסוים מסך ההון העצמי של החברה. אחוז זה יכול להיקבע על סמך גורמים כמו השקעות ראשוניות של המייסדים, תרומות לקניין רוחני ותרומות עתידיות צפויות לצמיחת החברה. חיוני לקיים דיונים פתוחים ולהגיע לקונצנזוס על ההפצה כדי למנוע קונפליקטים פוטנציאליים בעתיד.

בנוסף לפיצול ההון הראשוני, הסכם המייסדים צריך להתייחס גם ללוח הזמנים של ההבשלה. לוח זמנים זה מתאר כיצד ירוויחו מניות המייסדים לאורך זמן, בדרך כלל באמצעות תקופת שירות או השגת אבני דרך ספציפיות.

כאשר מחליטים על חלוקת הון, חשוב לקחת בחשבון את המטרות והשאיפות ארוכות הטווח של המייסדים. זה כולל את המחויבות שלהם לחברה, את רמת המעורבות הצפויה שלהם ואת התרומות העתידיות הפוטנציאליות שלהם. כמו כן, חשוב לשקול את האפשרות של סבבי השקעה עתידיים ואת ההשפעה שעשויה להיות להם על חלוקת ההון הקיימת.

קביעת תהליכי קבלת החלטות

כאשר מדובר בקבלת החלטות חשובות בתוך סטארטאפ, ישנה חשיבות מכרעת לקביעת תהליכי קבלת החלטות ברורים ומוגדרים בהסכם המייסדים. זה מבטיח שקיימת גישה מובנית לטיפול בבחירות מרכזיות ומונעת קונפליקטים או בלבול בהמשך הקו.

בראש ובראשונה, חיוני לקבוע למי הסמכות לקבל החלטות סופיות. זה יכול להיות מייסד יחיד, החלטה קולקטיבית של כל המייסדים, או צוות מנהיגות ייעודי. התוויה ברורה של זה בהסכם עוזרת להימנע ממאבקי כוח ומבטיחה שתהליך קבלת ההחלטות יהיה יעיל ואפקטיבי.

בנוסף לקביעת סמכות קבלת ההחלטות, הסכם המייסדים צריך לפרט את סוגי ההחלטות הדורשות הסכמה פה אחד לעומת אלו שניתן לקבל ברוב קולות. זה עוזר לבסס מסגרת לקבלת החלטות ומבטיח שבחירות חשובות לא ייעשו באופן חד צדדי ללא קלט והסכמה של כל המייסדים.

שיקול חשוב נוסף הוא הקמת תהליך ליישוב מחלוקות או אי הסכמות. זה יכול להיות כרוך במינוי צד שלישי ניטרלי, כגון מתווך או בורר, כדי לעזור להקל על הדיונים ולהגיע לפתרון. קיום מנגנון ליישוב סכסוכים יכול לסייע בשמירה על הרמוניה בין המייסדים ולהימנע ממאבקים משפטיים מיותרים שעלולים להזיק להתקדמות החברה.

לבסוף, הסכם המייסדים צריך להתייחס לערוצי תקשורת קבועים ולעמידה בלוחות זמנים כדי להבטיח שכל המייסדים יעודכנו על התקדמות החברה ויהיו להם הזדמנות לספק מידע לגבי החלטות חשובות. זה עוזר לטפח סביבה שיתופית ומבטיח שלכל המייסדים יש דעה בכיוון הסטארט-אפ.

הגדרת תפקידים: מה החלק של ה-COO?

תפקיד הcoo (מנהל התפעול הראשי) הוא היבט חשוב שיש לקחת בחשבון בעת עריכת הסכם מייסדים. ה-COO אחראי לפקח על התפעול השוטף של הסטארט-אפ ולוודא שכל התהליכים העסקיים פועלים בצורה חלקה.

בהסכם המייסדים, חיוני להגדיר בבירור את האחריות והחובות הספציפיות של ה-COO. זה כולל פירוט תפקידם בניהול תפעול החברה, יישום אסטרטגיות עסקיות ותיאום תחומי תפקוד שונים כגון כספים, משאבי אנוש ושיווק.

יתר על כן, ההסכם צריך להתייחס לסמכות קבלת ההחלטות של ה-COO. זה כרוך בפירוט המידה שבה ה-COO יכול לקבל החלטות עצמאיות בשם החברה ואת רמת הייעוץ או האישור הנדרש ממייסדים אחרים. זה עוזר למנוע קונפליקטים ומבטיח שכולם יהיו באותו עמוד בנוגע לסמכויות קבלת ההחלטות של ה-COO.

בנוסף, הסכם המייסדים יכול לשרטט את מבנה הדיווח של ה-COO. זה מבהיר למי ה-COO ידווח, בין אם זה המנכ"ל, הדירקטוריון או קבוצת המייסדים הקולקטיבית. זה קובע שרשרת פיקוד ברורה ומבטיח אחריות ושקיפות בתוך הארגון.

חשוב גם לשקול את התרחישים הפוטנציאליים שבהם תפקיד ה-COO עשוי להשתנות או להתפתח. לדוגמה, אם החברה חווה צמיחה משמעותית או עוברת ארגון מחדש, ההסכם צריך לפרט כיצד ניתן להתאים את האחריות והסמכויות של ה-COO בהתאם. זה מאפשר גמישות והתאמה עם התקדמות הסטארט-אפ.

מנהל המוצר: מה תפקידו?

כשמדובר במנהל מוצר יש לקחת בחשבון שמדובר בהיבט חשוב נוסף שיש לקחת בחשבון בעת עריכת הסכם מייסדים. מנהל המוצר אחראי על פיקוח על פיתוח וניהול המוצרים או השירותים של החברה. הוא ממלא תפקיד מכריע בהגדרת חזון המוצר, האסטרטגיה ומפת הדרכים.

הסכם המייסדים צריך לפרט בבירור את האחריות והחובות הספציפיות של מנהל המוצר. זה כולל משימות כמו ביצוע מחקרי שוק, איסוף משוב מלקוחות ועבודה צמודה עם צוות הפיתוח על מנת להבטיח שהמוצר עונה על צרכי הלקוח ומתיישר עם המטרות הכוללות של החברה.

בנוסף, ההסכם צריך להתייחס לסמכות קבלת ההחלטות של מנהל המוצר. חשוב להבהיר באיזו מידה מנהל המוצר יכול לקבל החלטות עצמאיות לגבי תכונות המוצר, התמחור ולוחות הזמנים של שחרור. זה עוזר להבטיח שלמנהל המוצר יש את האוטונומיה הדרושה כדי לבצע את תפקידו ביעילות.

הסכם מייסדים

אסטרטגיית יציאה: מה קורה אם מייסד עוזב?

בעת עריכת הסכם מייסדים, ישנה חשיבות מכרעת להתייחס לאסטרטגיית היציאה במקרה שאחד המייסדים יחליט לעזוב את החברה. מצב זה יכול להיווצר מסיבות שונות כמו נסיבות אישיות, חילוקי דעות או חיפוש אחר הזדמנויות אחרות. קיום תוכנית ברורה מסייעת למתן קונפליקטים פוטנציאליים ומבטיחה מעבר חלק עבור המייסדים הנותרים והחברה כולה.

ראשית, ההסכם צריך לשרטט את תהליך עזיבתו של מייסד. זה אמור לכלול ציון תקופת ההודעה הנדרשת, אופן התקשורת והצעדים הדרושים להעברת אחריות ונכסים. מתן מפת דרכים ברורה מבטיחה את ניהול היציאה בצורה מאורגנת ויעילה.

בנוסף, ההסכם צריך להתייחס להעברת הון או מניות בעלות. חשוב לקבוע כיצד יחולקו מניות המייסד העוזב בין המייסדים הנותרים או אם ירכשו בחזרה על ידי החברה. זה מונע כל אי בהירות או מחלוקות בנוגע להקצאת הבעלות ועוזר לשמור על מאזן הכוחות בתוך הארגון.

יתר על כן, ההסכם צריך לכלול הוראות להסכמי אי תחרות ואי גילוי. דבר זה מבטיח שהמייסד העוזב לא יעסוק בכל פעילות שעלולה לפגוע בחברה או לחשוף מידע סודי למתחרים. סעיפים אלו מסייעים בהגנה על הקניין הרוחני של החברה ובשמירה על יתרון תחרותי בשוק.

לבסוף, הסכם המייסדים צריך לפרט את תהליך הערכת השווי והרכישה במקרה שמייסד מעוניין למכור את מניותיו. זה כולל קביעת שווי השוק ההוגן של המניות וקביעת התנאים וההגבלות להעברתן. קיום תהליך מוגדר מראש לרכישות עוזר למנוע חילוקי דעות ומבטיח פתרון הוגן.

יישוב מחלוקות: מה אם לא מצליחים להגיע להסכמות

חילוקי דעות בין מייסדים אינם נדירים, וחיוני שיהיה תהליך ברור ליישוב מחלוקות המפורטות בהסכם המייסדים. כאשר מתעוררים קונפליקטים, חיוני שתהיה מסגרת מובנית במקום כדי למנוע מהם להסלים ולפגוע בפוטנציאל בצמיחה ובמערכות היחסים של החברה.

גישה יעילה אחת ליישוב סכסוכים היא לכלול סעיף המחייב גישור או בוררות. הגישור כולל צד שלישי ניטרלי המאפשר דיון בין המייסדים כדי לעזור למצוא פתרון מקובל הדדית. בוררות, לעומת זאת, כרוכה בקבלת החלטה מחייבת של צד שלישי על סמך הראיות שהוצגו על ידי שני הצדדים. שיטות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים אלו מספקות אמצעי יעיל וחסכוני יותר ליישוב סכסוכים בהשוואה לפנייה לבית המשפט.

בנוסף לגישור או בוררות, חשוב גם לקבוע תהליך ברור. תהליך זה אמור לתאר את הצעדים שיש לנקוט אם הניסיונות הראשוניים לפתרון אינם מוצלחים. זה עשוי להיות כרוך בחיפוש אחר מידע מיועץ ייעודי, מינוי צד ניטרלי לגישור, או אפילו מעורבות של איש מקצוע משפטי.

יתר על כן, ההסכם צריך לפרט את החוק החל ואת סמכות השיפוט ליישוב כל מחלוקת. זה מבטיח שכל הצדדים מודעים למסגרת החוקית שתחול במקרה של חילוקי דעות. הוא מספק בהירות ומונע התנגשויות פוטנציאליות לגבי החוקים החלים.

לבסוף, חשוב לכלול סעיף המתייחס להשלכות של מחלוקות לא פתורות. הדבר עשוי לכלול הוראות לפירוק פוטנציאלי של החברה, רכישת מניות או מינוי צוות הנהלה חדש. על ידי תיאור ברור של ההשלכות, המייסדים יכולים לקבל הבנה מציאותית של התוצאות הפוטנציאליות ולעודד אותם לפעול למען פתרון מחלוקות בדרכי נועם.

הגנה על הקניין הרוחני: מי הבעלים של הרעיונות?

קניין רוחני (IP) הוא לרוב נשמת אפו של סטארט-אפ, וחיוני לקבוע בבירור זכויות בעלות בהסכם המייסדים. זה כולל כל המצאות, עיצובים, סודות מסחריים או IP אחר שפותחו על ידי המייסדים במהלך פעילות החברה.

כדי להבטיח הגנה נאותה, חשוב להתוות את הבעלות על הקניין הרוחני בהסכם. זה כולל קביעה אם ה-IP יהיה בבעלות קולקטיבית של כל המייסדים או אם הוא יהיה בבעלות פרטנית של היוצר. חשוב להגדיר את הזכויות והחובות של כל מייסד לגבי השימוש, הרישוי וההעברה של ה-IP.

בנוסף, על המייסדים לשקול הכללת הוראות סודיות ואי גילוי בהסכם. הוראות אלה שומרות על כל מידע רגיש או קנייני המשותף בין המייסדים במהלך עבודתם. זה עוזר למנוע שימוש בלתי מורשה או חשיפה של IP יקר ערך ושומר על רמת אמון וסודיות בין המייסדים.

כדי להגן עוד יותר על הקניין הרוחני של החברה, על המייסדים לכלול גם הוראות בנוגע להקצאת זכויות הקניין הרוחני לחברה. זה מבטיח שכל IP שפותח על ידי המייסדים במיוחד עבור פעילות החברה יהיה בבעלות החברה עצמה, ולא של המייסדים הבודדים. זה חשוב במיוחד אם החברה מחפשת מימון חיצוני או מתכוונת לרשום פטנטים או צורות אחרות של הגנת IP.

לבסוף, חיוני לטפל בסוגיית התנגשויות פוטנציאליות עם זכויות IP קודמות. על המייסדים לחשוף כל זכויות IP קיימות שיש להם, שעלולות להתנגש עם פעילות החברה. זה מאפשר זיהוי ופתרון מוקדם של כל עימות, מזעור סיכונים משפטיים והבטחת דרך חלקה קדימה עבור החברה.

גיוס כספים: כיצד ההסכם משפיע על כך?

בכל הנוגע לצעד החשוב והמרכזי של לגייס כספים עבור הסטארטאפ שלכם, להסכם המייסדים תפקיד מכריע בהנחלת אמון ואמון למשקיעים פוטנציאליים. להלן שלוש דרכים מרכזיות שבהן ההסכם יכול להשפיע על תהליך גיוס הכספים:

הגנת משקיעים: משקיעים דורשים לעתים קרובות הגנות מסוימות לפני שהם מתחייבים לכספים שלהם. הגנות אלו יכולות לכלול מניות מועדפות, סעיפים נגד דילול או העדפות פירוק. הסכם המייסדים צריך לתאר כיצד הגנות אלו ייושמו ולספק בהירות לגבי הזכויות והפריבילגיות של המשקיעים. על ידי התייחסות לחששות אלה בהסכם, המייסדים יכולים להוכיח את מחויבותם להגנה על משקיעים ולשפר את סיכוייהם להשיג מימון.

מחויבות מייסד: משקיעים רוצים לראות שהמייסדים מחויבים במלואם להצלחת המיזם. הסכם המייסדים יכול לכלול הוראות המחייבות את המייסדים להקדיש כמות מינימלית של זמן ומאמץ לחברה. זה יכול להבטיח למשקיעים שהמייסדים מעורבים באופן פעיל ומוטיבציה להניע את העסק קדימה. הפגנת מחויבות המייסדים באמצעות ההסכם יכולה להגביר משמעותית את אמון המשקיעים ולשפר את הסיכויים להשיג מימון.

שימוש בכספים: משקיעים רוצים להבטיח שהכספים שלהם מנוצלים ביעילות ובהתאמה למטרות החברה. הסכם המייסדים יכול לתאר את השימוש המיועד בכספים, כגון פיתוח מוצר, שיווק או העסקת אנשי מפתח. על ידי הגדרה ברורה של אופן הקצאת הכספים, המייסדים יכולים לספק שקיפות ובהירות למשקיעים פוטנציאליים. שקיפות זו יכולה לעזור לבנות אמון ולהפוך את תהליך גיוס הכספים לחלק יותר.

הצטרפות לאקסלרטור

הצטרפות לנושא של   אקסלרטור לסטארטאפים יכולה להיות "משנה משחק" עבור סטארט-אפים, ומספקת גישה לחונכות, משאבים והזדמנויות מימון פוטנציאליות. כאשר שוקלים להצטרף לתוכנית אקסלרטור, חשוב לקבוע האם הסכם המייסדים מתייחס לאפשרות זו.

ההסכם צריך לשרטט את התהליך לחיפוש והשתתפות בתוכניות אקסלרטור. זה צריך להגדיר בבירור את התפקידים והאחריות של המייסדים במהלך התוכנית וכיצד זה עשוי להשפיע על חלוקת ההון או תהליכי קבלת ההחלטות. הכללת פרטים אלה בהסכם מבטיחה שכל המייסדים נמצאים באותו עמוד ובעלי הבנה ברורה של הציפיות וההתחייבויות הקשורות להשתתפות באקסלרטור.

בנוסף, ההסכם צריך לטפל בכל ניגוד עניינים פוטנציאלי שעלול להיווצר מהשתתפות במאיץ. זה יכול לכלול מצבים שבהם האקסלרטור דורש אחוז מסוים של הון עצמי או יחס מועדף בתמורה לתמיכתם. על ידי ציון מפורש כיצד ינוהלו סכסוכים כאלה, מייסדים יכולים להימנע מאי הבנות או מחלוקות בהמשך הקו.


להצטרפות לאקסלרטור יכולות להיות השלכות משמעותיות על הצמיחה וההתפתחות של סטארטאפ. לכן, חיוני לוודא שהסכם המייסדים משקף את המעורבות הפוטנציאלית בתוכנית מאיץ. על ידי התייחסות לתהליך, לניגודי אינטרסים ולהקצאת כספים, מייסדים יכולים לנווט את מסע האקסלרטור בצורה חלקה ולקבל החלטות מושכלות שמתאימות למטרות הסטארט-אפ שלהם.

עלות הסכם מייסדים

קביעת עלות הסכם מייסדים היא שיקול חשוב עבור מייסדי סטארטאפ. למרות שהמחיר המדויק יכול להשתנות בהתאם לגורמים שונים, חשוב להעריך אם ההשקעה משתלמת בטווח הארוך. להלן שלוש נקודות שיש לקחת בחשבון בעת הערכת העלות של הסכם מייסדים:

סיוע משפטי מקצועי: שכירת עורך דין או עורך דין כדי לנסח הסכם מייסדים עשויה להיות כרוכה בעלות. עם זאת, המומחיות שלהם מבטיחה שההסכם יהיה מקיף, תקין מבחינה משפטית ומותאם לצרכים הספציפיים של הסטארט-אפ ומייסדיו. זה יכול לספק הגנה ובהירות שלא יסולא בפז, ועלול להציל מייסדים מחלוקות משפטיות יקרות או אי בהירות בעתיד.

זמן ומאמץ חסכון: פיתוח הסכם מייסדים ללא סיוע מקצועי יכול להיות זמן רב ומאתגר, במיוחד עבור אנשים ללא רקע משפטי. על ידי השקעה בהסכם מקצועי, מייסדים יכולים לחסוך זמן ומאמץ משמעותיים. זה מאפשר להם להתמקד בהיבטים חיוניים אחרים של הסטארט-אפ שלהם, כמו פיתוח מוצרים, שיווק וגיוס כספים.

ערך ארוך טווח: הסכם מייסדים משמש כמפת דרכים למסע של הסטארט-אפ ויכול להיות בעל השפעה מהותית על הצלחתו. על ידי התייחסות לנקודות מפתח כגון חלוקת הון, תהליכי קבלת החלטות ומנגנוני יישוב סכסוכים, ההסכם מסייע לבסס בסיס איתן לפעילות הסטארטאפ. זה יכול לתרום לפעילות חלקה יותר, התאמה טובה יותר בין המייסדים והפחתת הסיכונים של קונפליקטים או אי הבנות. בטווח הארוך, הערך שנוצר מהסכם מייסדים עשוי לעלות על העלות הראשונית.